نویسنده = فرهاد موسوی
تعداد مقالات: 3
1. کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی


2. لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده