نویسنده = اسلام مجیدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

معصومه پیمان؛ محمدرضا قنادها؛ اسلام مجیدی؛ عبدالجمیل زربخش؛ فرخ درویش؛ حسن حسن آبادی


2. تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی


3. بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

ذبیح اله رنجی؛ اسلام مجیدی؛ ابوالحسن هاشمی ذزفولی؛ امیر قلاوند