نویسنده = خلیل کلانتری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان

2-38، شماره 3، آذر 1387

سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ کریم نادری مهدیی


2. الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ خلیل کلانتری؛ سیدرضا میرایی آشتیانی


4. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

هوشنگ ایروانی؛ مرجان واحدی؛ خلیل کلانتری