کلیدواژه‌ها = خاک
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه


5. ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

حسن رحیمی؛ سیاوش تاتلاری؛ امیر پویان نژاد هاشمی