کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 4
1. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز پنبه در گرگان

1-37، شماره 2، فروردین 1385

فرشید اکرم قادری؛ عبدالقدیر قجری؛ معصومه یونس آبادی؛ برهان سهرابی؛ سهیل سیرانی


2. اثر فاصله بوته برنج (Oryza sativa L.) روی ردیف بر تراکم علفهای‏هرز و عملکرد در کشت ماشینی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جعفر اصغری؛ مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده


3. مطالعه اثر شخم دوم بر جمعیت علفهای هرز در زراعت برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده