کلیدواژه‌ها = فون
معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

کریم حدادایرانی نژاد؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ پرویز طالبی چایچی


گونه هایی از کنه های اوریباتیدPycnonotic brachypyline مزارع پنبه دشت مغان

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

کریم حداد ایرانی نژاد؛ کریم کمالی؛ حسن ملکی میلانی