کلیدواژه‌ها = رگرسیون مرحله ای
تعداد مقالات: 3
1. بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

محمد یزدان دوست همدانی؛ عبد المجید رضایی


2. بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

فرهاد قوامی؛ عبدالمجید رضایی