کلیدواژه‌ها = آنتی زنوز
تعداد مقالات: 2
1. مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lef.)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی‌پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور