کلیدواژه‌ها = رطوبت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی


3. بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

اسدالله اکرم؛ تیمور توکلی هشجین؛ پرویز ایرانی