نویسنده = شهرام دخانی
تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

الهام خسروی؛ شهرام دخانی؛ غلامحسین کبیر


استفاده از مخلوط روغن سویا با روغن هیدروژنه کامل برای ساخت انواع شورتنینگ

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

شهین زمردی؛ رضا شکرانی؛ محمدشاهدی؛ شهرام دخانی


تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

کبری تجددی طلب؛ محمد شاهدی؛ رضا شکرانی؛ شهرام دخانی