نویسنده = رضا بزرگی پور
تعداد مقالات: 6
1. اثر ژنوتیپ ونوع قند بر ماده زایی پیاز خوراکی (Allium cepa L) در محیط درون شیشه ای

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385

محمد رضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا بزرگی پور


3. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی درتعدادی از ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

سید محمدعلی کارگر؛ محمد‌رضا قنادها؛ رضا بزرگی پور؛ احمد‌علی خواجه احمد عطاری؛ حمیدرضا بابایی


4. تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

محمد جعفر آقایی؛ گالیناپندئین؛ ولادیمیر چرنف؛ رضا بزرگی پور


5. بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

علی اکبر عبادی؛ احمد معینی؛ رضا بزرگی پور