نویسنده = مهریار صدرالاشرافی
تعداد مقالات: 4
2. پیش بینی قیمت تمام شده محصولات کشاورزی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

مهریار صدرالاشرافی؛ غلامحسین آقایا


3. تجزیه وتحلیل اقتصادی صادرات و واردات محصول کشاورزی ایران

1و2و3و4، شماره 0، اسفند 1358

مهریار صدرالاشرافی؛ سواتانترا پرکاش سود