نویسنده = مجتبی زاغری
تعداد مقالات: 5
1. اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح

2-38، شماره 2، آذر 1387

بهناز سخدری؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری


2. تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله‌های مادر گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

اردشیر شیخ احمدی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ احمد زارع شحنه


3. تعیین زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی (لوماشل)

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

مجتبی زاغری؛ محمد ریاحی


5. اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد