نویسنده = غلام خداکرمیان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی


4. الگوی پروتئین و اسیدهای چرب جدایه‌های Streptomyces عامل جرب سیب زمینی در ایران

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

غلام خداکرمیان؛ امید عینی؛ حشمت ا … رحیمیان