نویسنده = سعید مینایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی


3. تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در انتهای مرحلة خشک‏شدن به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

رضا امیری چایجان؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ غلامعلی منتظر؛ سعید مینایی