کلیدواژه‌ها = پیاز
تعداد مقالات: 6
1. تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385

سیدعلی موسوی زاده؛ محمد مقدم؛ محمود تورچی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سیروس مسیحا


2. ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385

محمد حسین سعیدی راد؛ اسداله اکرم؛ عباس مهدی نیا


6. اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

بهرام رستم فرودی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ حسین لسانی