کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


3. بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


4. مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC و MUSLE در برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز درکه در شمال تهران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

احمد سرخوش؛ حسینقلی رفاهی؛ محمود عرب خدری؛ مجتبی پاک پرور