نویسنده = پرویز جامعی
تعداد مقالات: 7
1. اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی


2. آثار ذرت سیلویی عمل آوری شده و کاه ملاس دار عمل آوری شده در پروار گوساله های نر هلشتاین

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

پرویز جامعی؛ فرزادمیرزایی آقچه قشلاق؛ علی نیکخواه


3. آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی