نویسنده = بهروز مصطفی زاده
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

منیره فرامرزی؛ بهروز مصطفی زاده؛ منوچهر ترابی؛ سیدفرهاد موسوی


4. کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

بهروز مصطفی زاده؛ روح الله فتاحی؛ فرهاد موسوی


5. لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده


6. شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی