کلیدواژه‌ها = زنگ زرد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

محمدرضا قنادها؛ حسن سلطانلو؛ محمد ترابی؛ سیده ساناز رمضانپور


3. شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی


4. توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی


5. مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی