نویسنده = رحیم عبادی
تعداد مقالات: 9
3. تعیین جذابیت گونه های مختلف گیاهی برای زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن اصفهان

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

احمد رضا فقیه؛ رحیم عبادی؛ حسن نظریان؛ مصطفی نوروزی


6. گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

احمدرضا سیف الهی؛ رحیم عبادی


7. تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سعید فرجی