نویسنده = یوسف حجازی
تعداد مقالات: 7
2. عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

یوسف حجازی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


7. جاذبه های اصلی شغل مروجی

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366

یوسف حجازی