کلیدواژه‌ها = بادام
مزیت نسبی تولید بادام در استان چهارمحال‌ و بختیاری

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

سعید یزدانی؛ رویا اشراقی سامانی


اثر محلول‌پاشی بُر (B) و روی (Zn) و غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوة بادام

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

ناصر قادری؛ علی وزوایی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار


تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch )

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

علی بهمنی؛ وازگین گریگوریان؛ علی وزوایی؛ مصطفی ولی زاده


اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

علی وزوائی؛ ناصر قادری؛ علیرضا طلائی؛ مصباح بابالار