نویسنده = کریم کمالی
چرخه زیستی کنه قرمز چای Brevipalpus obovatus Donnadieu (Acari: Tenuipalpidae) در سه دمای مختلف آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

حبیب عباسی پور؛ عبدالحسین تقوی؛ کریم کمالی؛ احد صحراگرد


مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lef.)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی‌پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور


اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

جهانشیر شاکرمی؛ کریم کمالی؛ سعید محرمی پور؛ محمد هادی مشکوه السادات


گونه هایی از کنه های اوریباتیدPycnonotic brachypyline مزارع پنبه دشت مغان

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

کریم حداد ایرانی نژاد؛ کریم کمالی؛ حسن ملکی میلانی