نویسنده = عبدالحمید رضائی
تعداد مقالات: 9
1. برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

عبدالحمید رضائی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی


3. روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم

دوره 1، شماره 0، تیر 1373

عبدالحمید رضائی؛ حسن فرحبخش؛ مهدی کریمی


4. اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372

محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی


9. مطالعه سازگاری ایزولاین یولاف (Avena sativa L.)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

عبدالحمید رضائی؛ ک.ج. فرای