تعداد مقالات: 1307
376. ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم های برنج استان گیلان نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

حسین صائب؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا رجبی


377. خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی


381. بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمد رضا احمدی


384. اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علیرضاطالعی؛ کاظم پوستینی؛ سعیددوازده امامی


386. کشت مریستم در اسپرس

3و4، شماره 0، خرداد 1371

منصور امیدی؛ بهرام گرامی؛ اصغر مشاری


388. تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

مهدی طباطبایی؛ منوچهر سوری؛ علی نیکخواه


391. کنجاله گلرنگ بعنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور

1و2و3و4، شماره 0، اسفند 1358

رضا کاظمی شیرازی؛ اف. اج. کراتزر


397. بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف

1و2، شماره 0، فروردین 1369

مهدی نصیری محلاتی؛ غلامحسین سرمدنیا


400. بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1373

محموداخوت؛ قربانعلی حجارود؛ حمید روحانی؛ دوستمراد ظفری