کلیدواژه‌ها = نخود
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی علف‌های هرز پهن برگ در کشت انتظاری نخود

1-37، شماره 3، فروردین 1385

علیرضا یوسفی؛ حسن محمدعلیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا جهانسوز


2. مطالعه ژنوتیپ‌های نخود در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

جهانبخش سوری؛ حمید دهقانی؛ سید حسین صباغ‌پور


4. تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جواد خزائی؛ علی رجبی پور؛ سعید محتسبی؛ منصور بهروزی لار


6. انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

عزت اله فرشادفر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ عباسعلی امام جمعه


7. اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

دکتر مه لقا قربانلی؛ دکتر رضا حیدری؛ دکتر مجید نوجوان؛ مهندس طیبه فربودنیا


8. بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

بایزد یوسفی؛ حمداله کاظمی اربط؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمدمقدم