نویسنده = سعید یزدانی
تعداد مقالات: 10
1. مزیت نسبی تولید بادام در استان چهارمحال‌ و بختیاری

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

سعید یزدانی؛ رویا اشراقی سامانی


3. تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

سعید یزدانی؛ عبدالکریم اسماعیلی


8. اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

امید گیلانپور؛ سعید یزدانی


9. بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر قند در استان خراسان

دوره 3، شماره 0، خرداد 1374

سعید یزدانی؛ محمد مطهری


10. بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1374

سعید یزدانی؛ عبدالکریم اسماعیلی