نویسنده = جواد ترکمانی
تخمین ساختاری تمایلات ریسکی گندمکاران منطقه رامجرد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

جواد ترکمانی؛ منصور زیبائی


چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365

غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی؛ داریوش زرنگار