نویسنده = احمد خلیقی
بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

احمد خلیقی؛ یعقوب حجتی؛ مصباح بابالار؛ روح انگیز نادری


اثر تیمارهای مختلف تنظیم کننده رشد و زمان قلمه گیری در افزایش رویشی قلمه های سه گونه نوئل زینتی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

سعید ریزی؛ روح‌انگیز نادری؛ احمد خلیقی؛ ذبیح‌اله زمانی؛ علی ساعی


انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد

3و4، شماره 0، فروردین 1371

کاظم ارزانی شمس آبادی؛ احمد خلیقی؛ مصطفی مصطفوی؛ عباس منیعی؛ پرویز وجدانی