کلیدواژه‌ها = برنج
مطالعه اثر شخم دوم بر جمعیت علفهای هرز در زراعت برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده


مطالعه و ارزیابی مقاومت نسبی به بیماری بلاست در ارقام مختلف برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

علی مومنی؛ بهمن یزدی صمدی؛ هی لئونگ


بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

قربانعلی نعمت زاده؛ محمد تقی کربلایی


ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

حسین صائب؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا رجبی


تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن (ORYZA SATIVA L. )

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

قدرت اله فتحی؛ کورش رضایی مقدم؛ سید عطااله سیادت


تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

رحیم هنر نژاد؛ محمد جوادمعین؛ حمید درستی


بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

حسن جهاندیده کوهی؛ سیدحسین میر نظامی ضیابری؛ رحیم هنر نژاد؛ محمد حسین عزیزی


معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

قربانعلی نعمت زاده؛ حبیب ا... عارفی؛ رضا امانی؛ رمضان مانی


اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

یحیی امام؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه