دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 1480، اردیبهشت 1385 (2) 
بررسی اثر سه نوع اصلاح کننده بر روی خصوصیات فیزیکی لایه سطحی خاک

نسرین صادقیان؛ محمدرضا نیشابوری؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ محمود تورچی