تعداد مقالات: 1307
252. اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

یحیی امام؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


253. اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

احمد کریمی؛ عبدالحسین سمیع؛ جواد پوررضا


254. عملکرد جوجه های گوشتی طی و پس از اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

عبدالرضا کامیاب؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ منصور رضائی


255. برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

مریم حسینی؛ رحیم هنرنژاد؛ علیرضا ترنگ


257. بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

مسعود احمد‌زاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ جواد زاد؛ محمود اخوت؛ مجتبی محمدی


258. برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

اصغر شیروانی؛ وحید حسینی نوه


259. بررسی و ارزیابی صفات کمی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مصنوعی گندم دردو شرایط آبی و دیم

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

شیوا عزیزی نیا؛ محمدرضا قنادها؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ علی احمدی


260. ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی


262. بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

مهدی کاشانی نژاد؛ سید علی مرتضوی؛ علی اکبر سیف کردی؛ یحیی مقصودلو


263. تاثیر محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

حمید عباس دخت؛ حمید مروی


264. بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385

سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی


265. عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

یوسف حجازی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


266. تعیین نیاز لیزین مرغان تخم گذار با استفاده از سطوح لیزین آزاد پلاسما

دوره 37، شماره 3، خرداد 1385

محمد حسین شهیر؛ فریدشریعتمداری؛ سیداحمد میر هادی


267. تاثیر شربت اینورت تولید شده با اسیدهای مختلف بر کیفیت بیسکویت

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

مینا میری قلعه‌نویی؛ محسن برزگر بفروئی؛ محمدعلی سحری


269. بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه


271. ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حبیب الله عارفی؛ محمد نوروزی؛ نادعلی باقری


272. ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

معصومه پیمان؛ محمدرضا قنادها؛ اسلام مجیدی؛ عبدالجمیل زربخش؛ فرخ درویش؛ حسن حسن آبادی