دوره و شماره: 2-38، شماره 2 - شماره پیاپی 1000302، آذر 1387 (4) 
بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام

احمد تقی زاده؛ علی سرایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ برات قبادیان


اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای

نوید قوی حسین زاده؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه


بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور

محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علی طویلی؛ مرجان شفیع زاده نصرآبادی


بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین

مجید لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی


شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان

هرمز سلطانی؛ رضا پوررحیم؛ علی رضوانی؛ علیرضا کریمی روزبهانی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

شیدا ورکوهی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ نوید قوی حسین زاده


اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات

عبدالحسین ابوطالبی؛ عنایت اله تفضلی؛ بهمن خلدبرین؛ نجفعلی کریمیان؛ یحیی امام


بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران

محمد جواد طالبی؛ حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ علیمحمد برقعی؛ شاهین رفیعی