تعداد مقالات: 1307
1177. مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی


1179. رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

اصغر باقری؛ ایرج ملک‌محمدی


1180. تعیین رتبه‌های ژنوتیپی و پایداری هیبریدهای زودرس ذرت با استفاده از آمار ناپارامتری

1-37، شماره 3، فروردین 1385

رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ حمید دهقانی؛ زیبنده دهقان پور


1183. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدلهای تجزیه بقا

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

محمد دادپسند طارمسری؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی


1186. بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار


1187. بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهرزاد اله قلی پور؛ محمدصالح محمد صالحی؛ علی اکبر عبادی


1190. بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

نوربخش ارزانیان؛ احمد عاشوری؛ حسن عسکری؛ غلامرضا رسولیان


1191. اثر رژیمهای رطوبتی مختلف بر پتاسیم تبادلی خاک

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

کریم شهبازی؛ حسن توفیقی؛ سید موسی سیادتی


1192. اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

فائقه زعفریان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ احمد زارع شحنه؛ محمد علی فرقانی اله آبادی؛ سیدمحمد اعرابی


1197. تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

محمد زارع ارنانی؛ سعید اسلامیان


1198. عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

عباس دهشیری؛ محمدرضا احمدی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی


1200. بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان