دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 1460، فروردین 1383 
نحوه عمل ژن و وراثت‌پذیری شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی درکلزا1

حسن امیری اوغان؛ محمد مقدم؛ محمدرضا احمدی؛ سید جعفر داوری


ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی درتعدادی از ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود

سید محمدعلی کارگر؛ محمد‌رضا قنادها؛ رضا بزرگی پور؛ احمد‌علی خواجه احمد عطاری؛ حمیدرضا بابایی


مطالعه تنوع ژنتیک برنج‌های ایرانی توسط نشانگرهای آیزوزایم

محمد میردریکوند؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ علی اعلمی؛ بهزاد قره‌یاضی


مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمد بیرانوند


مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

حشمت‌اله امینیان؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ خلیل طالبی جهرمی