دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 956، اردیبهشت 1379 
4. بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی


11. مطالعه خواص و ساختمان الیاف خرگوش آنقوره

محمدمرشد؛ غلامرضا قربانی؛ علی اکبرقره آغاجی