دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 1458، خرداد 1382 
ساخت و تکثیر cDNA از mRNA ژن رمز گردان آنزیم P5CS گیاه Arabidopsis thaliana

علیرضا عباسی؛ فردوس رستگارجزی؛ بهمن یزدی صمدی؛ اشرف‌الدین سخن سنج


بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیة کلید شناسایی ارقام خرما

محمد هاشم‌پور؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد حسین دانشور


طبقه بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD

رستم‌ آقازاده قولکی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ نادعلی بابائیان