دوره و شماره: دوره 36، شماره 5 - شماره پیاپی 1465، مرداد 1384 
2. اثر سطوح مختلف آهن و بـُر روی مقدار عناصر و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا

تکتم سادات تقوی؛ مصباح بابالار؛ علی عبادی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمد علی عسگری


3. بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی

مهدی کاشانی نژاد؛ سید علی مرتضوی؛ علی اکبر سیف کردی؛ یحیی مقصودلو


6. تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


7. قابلیت ترکیب و وراثت‌پذیری تشکیل کالوس و باززایی شاخساره از کشت بساک در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculeutum Mill.)

علیرضا مطلبی آذر؛ محمود خسروشاهلی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ سیروس مسیحا؛ احمد معینی؛ زهرا شربیانلو


17. مقایسه خصوصیات آفتابگردان، ذرت و چغندرقند تحت سیستم‌های مختلف آبیاری با پساب

بهروز مصطفی‌زاده‌فرد؛ سید علی‌محمد میرمحمدی‌ میبدی؛ محمد یاریان‌کوپائی


25. مطالعه ضایعات آسیب شناسی کبد و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده از ذرت آلوده به‌ آفلاتوکسین آمونیاکی شده

علیرضا صفامهر؛ عبدالامیر علامه؛ محمود شیوازاد؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادی